دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه روانشناسی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود


نام دستگاه

مشخصات فنی

رشته های مورد استفاده

دستگاه الکترشوک

 

 

دستگاه بیوفیدبک 4 کاناله

 

 

دستگاه بیوفیدبک حرارت

 

 

دستگاه ماز ثبات دیجیتال

 

 

دستگاه زمان سنج واکنش اتوماتیک

 

 

دستگاه لرزش سنج V

 

 

دستگاه لرزش سنج مارپیچ

 

 

دستگاه دقت هدف گیری

 

 

دستگاه سنجش آستانه ادراک سوسو

 

 

دستگاه تعارض نگار

 

 

دستگاه ترسیم در آیینه

 

 

دستگاه سنجش سرعت انگشتان
(تست تایپ)

 

 

سنگین سنج

 

 

دستگاه بیوفیدبک جیبی

 

 

دستگاه اندازه گیری خطای مولر لایر

 

 

خطای جنبش

 

 

آزمون C.A.T

 

 

آزمون T.A.T

 

 

آزمون بندر گشتالت

 

 

آزمون حافظه بینایی

 

 

آزمون رورشاخ

 

 

آزمون ویگوتسکی

 

 

آزمون وکسلر (بزرگسالان، کودکان، پیش دبستانی)

 

 

آزمون MMPI

 

 

آزمون میلون

 

 

آزمون نورو پسیکولوژی ویسکانسین (WCST)