دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه میکروتیچینگ
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود


نام دستگاه

مشخصات فنی

رشته های مورد استفاده

میکروسکوپ

 

 

تلسکوپ آموزشی

 

 

مولاژ انسان

 

 

کالری متر

 

 

شیشه ساعت

 

 

دماسنج

 

 

بادنما

 

 

آهنربا

 

 

آیینه تخت، محدب و مقعر

 

 

کره زمین