دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 اطلاعات تماس دفتر معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شيراز

شیراز-کیلومتر 5 جاده صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- دانشکده اقتصاد و مدیریت

  
تلفن:36191347-071
پست الكترونیك:saeedrazeghi65@yahoo.com