دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 اطلاعات تماس دفتر رئیس دانشجویی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شيراز

شیراز-کیلومتر 5 جاده صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- دانشکده اقتصاد و مدیریت
  
تلفن:36191327- 071