دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


اطلاعات تماس دفتر رئیس آموزش دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شيراز

شیراز-کیلومتر 5 جاده صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- دانشکده اقتصاد و مدیریت
  
تلفن:36191318- 071