دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ریس دانشکده:

دکتر  علی حقیقت


سابقه تحصیلی:

مقطع تحصیلی

محل تحصیل

رشته

سال تحصیلی

توضیحات

کارشناسی

دانشگاه مازندران(دولتی)

اقتصاد نظری(علوم اقتصادی)

65-52

 

کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز(دولتی)

اقتصاد نظری(علوم اقتصادی)

72-57

انقلاب فرهنگی-جنگ

دکتری

دانشگاه علوم تحقیقات ایران(تهران)

اقتصاد نظری(علوم اقتصادی)

83-74

شش ترم مرخصی تحصیلی

 

سابقه شغلی:

محل کار

سمت

دوره زمانی

جهاد سازندگی استان فارس

شیراز

مدیر مالی جهاد استان

1365-1360

استانداری استان کوکیلویه و بویر احمد

یاسوج

معاون استاندار، جانشین استاندار

1370-1365

دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

یاسوج

ریس دانشگاه

1377-1367

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

شیراز

عضو هیت علمی (تمام وقت) رسمی

1372تا(ادامه دارد)

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

شیراز

معاون اداری مالی دانشگاه

1377-1386

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

شیراز

مدیر گروه  ارشد اقتصاد

1377

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

شیراز

ریس دانشکده اقتصاد مدیریت

یازده مهر ماه 1394(ادامه دارد)

کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت کشوری

تهران

ریس هیت مدیره (غیر موظف)

1392-1389

پالایشگاه شیراز

شیراز

ریس هیت مدیره (غیر موظف)،نایب ریس هیت مدیره-(غیر موظف)

1393-1388


تعداد مقالات داخلی: 10

تعداد مقالات خارجی: 5

تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس ها: 7

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های ارشد و دکتری

زبان انگلیسی: خیلی خوب(تخصصی)