دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده  

دكتر سعید رازقی

دکتری مدیریت صنعتی

تلفن : 36191347-071

پست الكترونیك:saeedrazeghi65@yahoo.com

 

رئیس اداره آموزش

علیرضا باعزت

لیسانس کشاورزی

تلفن : 36191318-071

پست الكترونیك:-


رئیس اداره دانشجویی

عباس بلادی

لیسانس اقتصاد بازرگانی

تلفن : 36191327-071

پست الكترونیك:-

 

رئیس اداره پژوهش

خاتون ملاحی

لیسانس ادبیات فارسی

تلفن : 36191328-071

پست الكترونیك:-


کارشناس اداره امتحانات

زهرا زارع

لیسانس آموزش ابتدایی

تلفن : 36191351-071

پست الكترونیك:-


کارشناس آموزش

سهیلا امیری

لیسانس کامپیوتر

تلفن : 36191319-071

پست الكترونیك:-


کارشناس آموزش

مریم اشتهاریان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

تلفن : 36191319-071

پست الكترونیك:-


کارشناس آموزش

صابر شادمانی

لیسانس کامپیوتر

تلفن : 36191319-071

پست الكترونیك:-


کارشناس آموزش معارف اسلامی

فرزانه فرهادی

لیسانس علوم سیاسی

تلفن : 36191340-071

پست الكترونیك:-


کارشناس اداری (دبیرخانه)

اعظم اکبری

لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار

تلفن : 36191304-071

پست الكترونیك:akbar2012@ chmail.ir

 

اپراتور کامپیوتر (دبیرخانه)

معصومه ضیایی

فوق دیپلم

تلفن : 36191304-071

پست الكترونیك: ziaee@yahoo.com


کارشناس خدمات امور انفورماتیک

محسن شاطری

لیسانس کامپیوتر

تلفن : 36191324-071

پست الكترونیك:-


مسئول کتابخانه

مریم مهدوی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تلفن : 36191325-071

پست الكترونیك:-


مسئول آزمایشگاه روانشناسی

محمد شجاعی فرد

فوق لیسانس برنامه ریزی

تلفن : 36191311-071

پست الكترونیك:-

 

مسئول دفتر رئیس دانشکده

طاهره زنده شاهوار

لیسانس فیزیک

تلفن : 36191317-071

پست الكترونیك:-


مسئول امور عمومی ساختمان

رضا مزارعی

لیسانس حقوق جزا

تلفن : 36191300-071

پست الكترونیك:-


مسئول بایگانی

فرهنگ مرادی

دیپلم

تلفن : 36191309-071

پست الكترونیك:-

 

انتظامات

علی نظری

 

تلفن : 36191308-071

پست الكترونیك:-


انتظامات

محمد فرضی

 

تلفن : 36191308-071

پست الكترونیك:-